Wednesday, May 23, 2012ආදරය ( Love )

ආදර‍ය කියන්නෙ හරිම පුදුම දෙයක්... කවදා හරි දවසක ඔබට එය දැනිලා තියෙනවද...??

ආදරය ගැන ඔබට හිතෙන්නේ මොනවද......??

එකතු වෙන්න අපේ {ආදරය(Love)} Face book පිටුවත් සමග.
5 Reasons, As To Why God Uses Problems....????
 
 
The problems that you face, will either defeat you or develop you, depending on how, you respond to them.  Unfortunately, most people fail to see, as to how God wants to use problems, for good causes, in their respective lives.  They react foolishly, and resent their problems, rather than pausing to consider, as to what benefits, they might bring. 

 Here are five ways, that God wants to use the problems, in your life:- 
 
 
1.God Uses Problems, To DIRECT You
Sometimes, God must light a fire under you, to get you moving.  Problems often point us, in new directions, and motivate us, to change.  Is God trying, to get your attention?  Sometimes it takes
a painful situation, to make us change, our ways.  
 
 
2. God Uses Problems, To INSPECT You 
People, are like tea bags.  If you want to know, as to what is inside them, just drop them, into hot water!  Has God tested your faith, with a problem?  What do problems reveal, about you?  When you have many kinds of troubles, you should be full  of joy; because you know that these troubles, test your faith; and this will give you, patience." 
 
 
3. God Uses Problems, To CORRECT You 
S ome lessons we learn only through pain and failure.
It's likely that as a child your parents told you not to touch a hot stove.
 But you probably learned by being burned. Sometimes we only learn
the value of something... health, money, a relationship. ..
by losing it. "It was the best thing that could have happened to me,
for it taught me to pay attention to your laws."  
 
 
4. God Uses Problems To PROTECT U
A problem can be, a blessing in disguise, if it prevents you from 
being harmed, by something more serious.  Last year, a friend of mine 
was fired from his job, only for having refused to do, something unethical, that his boss 
had asked him, to do.  That friend's unemployment, was a problem, but that 
itself saved him, from being convicted and sent to prison, a year 
later; when the 
actions of the M
anagement of his previous office, were eventually discovered. 
"You intended to harm me, but God intended it for good... 
 
 
5. God Uses Problems, To PERFECT You 
Problems, when responded to correctly, are character builders.
God, is far more interested in your character, than in your comfort.  
Your relationship with God, and your character, are the only two 
things that you are going to take with you, into eternity.
 "We can rejoice, when we run into problems.  T
hey help us learn, to be patient.  Patience, develops strength of 
character, in us; and helps us trust God more, each time that we use it, until finally our hope and faith, are strong and steady."  
God, is at work in your life, even when you do not recognize it, or understand it.  But it is much easier and more profitable, when you cooperate, with Him.
 
 
 
"Success can be measured, not only in achievements, but in lessons learned, lives touched, and moments shared, along the way"
 
 
 
 

HD Movies නොමිලේ බලමු!ඇමරිකාව වගේ රටවල් වලට පමණ සීමා වූ මේ අන්තර්ජාලය හරහා Movies බැලීම, දැන් ලංකාවේ අපිටත් පුලුවන් කමක් ලැබිලා, ඒ Youtube එකට ස්තුති වෙන්න. (මම කියනේ ටොරන්ට් download කරන එක නොවෙයි :D ) දැනට ලංකාවට ලැබෙන්නේ සීමිත චිත්‍රපට ප්‍රමාණකි, ඇමරිකාව වගේ රටවල් වලටනම් මුදල් ගෙවා උවද බලන්න අලුත්ම චිත්‍රපට තියනවා. නමුත් දැනට එහම මුදල් ගෙවා බලන පහසුකම අපිට ලබාදී නෑ. මෙහි වැදගත්ම කම HD 720p ලෙස මෙම විත්‍රපට බලන්න හැකිවීම. සමහරක් චිත්‍රපට නම් HD වලින් නෑ.


Buffer නොවී මෙම විත්‍රපට බලන්නම් අඩුම ගානේ 2mbps ADSL සම්බන්ද තවයක් උවමනා වෙනවා. නැතිනම් load වෙනකන් තබා පසුව බලන්න පුලුවන්.  ඇමරිකාව වැනි රටවල් වලට නෙට්ෆ්ලික්ස්, හූලූ වැනි සේවානන් අලුත් දෙයක් නොවුනද අපිට මෙය අලුත් අද්දැකීමක් වෙයි. අපේ ලංකාවේ වැඩසටහන්ද මෙලෙස අපට ලබාදෙන්න පුලුවන්නම්, පසුගිය නාට්ටි, ච්ත්‍රපට වගේ දේවල් ලංකාවේ අපිත් හොරෙන් මේවා ගන්න එක නවතියි. මේක හොද අවස්තාවල් අපේ නිෂ්පාදකයන්ට තමන්ගේ වැඩසටහන් රූපවාහීනී නාලිකා වලට වදින්නේ නැතුව ජනතාව අතරට රැගෙන යන්න.

 
http://www.youtube.com/movies වෙත ගිහින් දැම්ම බලන්න :)  දැනට එන අලුත් Blu-Ray හා HD TV වල Youtube ඇතුලත්වම එන නිසා මෙම සේවාවන් තවත් ප්‍රචලිත වේයි.

දිල්ශාන් අලහකෝන් ගේ ලිපියක් ඇසුරෙනි.